Taniec - co to jest i jego historia

 

Tańcem można określić wykonywaniezamierzonych lub naturalnych ruchów pod wpływem emocji, powstałychpodczas słuchania muzyki. Dlatego też można wyróżnić wieleodmian tańca, począwszy od standardowych, przez latynoamerykańskie,po ludowe.

taniec towarzyski, nowoczesny

Klasyfikacja tańca nie jest wcaleprostą rzeczą. Każdy bowiem ma własne wyobrażenie na ten temat.Pewne jednak jest, że taniec jest czynnością kulturalną. Możedawać rozrywkę i relaks, jak i być elementem terapii zdrowotnej, atakże sposobem na życie i zarabianie pieniędzy. Taniec to przedewszystkim ruch ciała, o różnej intensywności, szybkości ikoordynacji. Niezbędny przy każdej technice tanecznej jest rytm.

Pierwsze wzmianki o tańcu możnawyszukać już w Starym Testamencie, gdzie opisano radosny tanieckróla Dawida przed Arką Przymierza. Informacje o pierwszychtechnikach tanecznych znajdują się również w homerowskiejIliadzie, w której wspomina się grecką choreę. Taniec towarzyszykażdej kulturze, od początku jej istnienia, będąc elementem jącharakteryzującym.